DARLANMA - KORKMA | BİZİMLE İRTİBATA GEÇ

İşinize Geldi Mi Kamu Görevlisi, Gelmedi Mi Özel Sektör Çalışanı

YSK’nın gerekçeli kararı özel okul öğretmenlerinin sandık kurulu başkanlığı için tutarsızlık abidesidir

İŞİNİZE GELDİ Mİ KAMU GÖREVLİSİ, GELMEDİ Mİ ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANI

Yüksek Seçim Kurulu’nun iki gün önce açıkladığı 250 sayfalık gerekçeli kararına göre; 754 sandık başkanının kamu görevlileri içinden seçilmemiş olduğu ve bunlardan 532’sinin özel okullarda öğretmenlik yaptığının anlaşıldığı belirtiliyor.

Şimdi YSK bize diyor ki “Kaymakamlık sizin adınızı, sizin talebiniz olmadan İlçe Seçim Kurullarına vermişse de, ‘sandık kurulu başkanlığını kabul etmesem olmaz mı?’ dediğinizde ‘yook ille geleceksiniz, yoksa ceza alırsınız ha!’ denilmişse de yanlış yapılmış. Çünkü siz kamu görevlisi değilsiniz. İşte bunun içindir ki; isteğiniz dışında görevlendirilmiş olsanız da kanun hükmüne aykırı olarak sandık kurulu başkanı yapılmışsınız, bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemez, çünkü bu durum şekil şartına aykırı ve de seçim sonucunda etkilidir.”

O zaman biz de sormak istiyoruz:

Hani biz, haklarımızı elimizden alırken dayanak gösterdiğiniz 5580 Sayılı Kanuna göre Yetki ve Sorumluluklar bakımından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabiydik?

Grev, toplu sözleşme, örgütlenme haklarımızı sınırlamak istediğinizde özel okul öğretmenleri için “devlet memuru gibidir”diyeceksiniz, ama devlet memuru gibi dediğiniz özel okul öğretmenleri sandık kurulu başkanı olduğunda, üstelik bu seçim kurullarının onayıyla yapıldığında “bu olmaz, siz kamu görevlisi değilsiniz”diyeceksiniz!

Üstelik 31 Mart 2019 Seçimlerinde de daha önceki seçimlerde olduğu gibi -çoğu zaman istemediğimiz halde- bizlere ‘gelmezseniz ceza alırsınız’ denilerek Sandık Kurulu Başkan veya üyeliği görevleri verildi.

YSK’nın gerekçeli kararı özel okul öğretmenleri için açıkça şunu söylüyor:

İŞ GÜVENCESİ ve İHBAR TAZMİNATI HAKKI ELİNDEN ALINIRKEN, BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMEYLE ÇALIŞAN PERSONEL,

SORUMLULUK VE CEZA VERİLİRKEN KAMU GÖREVLİSİ,

SEÇİM İPTALİNE GEREKÇE ARANDIĞINDA İSE KAMU GÖREVLİSİ NİTELİĞİ BULUNMAYAN ÖZEL KURUM ÇALIŞANIDIR.

Keyfe göre, duruma göre çalışan statüsü olabilir mi?

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİ HUKUKSUZLUĞUN OYUNCAĞI YAPMAKTAN VAZGEÇİN

Biz, -sözünün üstüne söz söylenmeyen yargı kurullarının- gerekçeli kararlarını iyi tanıyoruz aslında!

2018 yılı Şubat ayında işe iade ve ihbar tazminatı hakkımız elimizden alınırken; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun gerekçesini de uzun uzun okumuştuk… O zaman bize denilmişti ki; “siz 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabisiniz, bu Kanuna göre sözleşmeniz en az bir yıllık süreyle yapıldığından haksız yere işten çıkarılsanız bile işe iadenizi isteyemezsiniz veya size ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz!”

Oysa İş Kanununa, işçi lehine yorum ilkesine göre; zincirleme yapılan belirli süreli sözleşmeler belirsiz süreli sayılmıyor muydu?

Bu ‘hukuki’ gerekçeleri iyi biliriz demiştik… Aylarca maaşı ödenmediği için iş görme borcundan kaçınabileceğini bildiren öğretmen arkadaşlarımızın karşısına bu kez patronun avukatları çıktı ve dediler ki; “5580 sayılı Kanuna göre siz böylesi konularda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabisiniz. Size beş kuruş ödenmese de derse girmek zorundasınız, yoksa disiplin cezası alırsınız”

Oysa Anayasaya göre grev hak, angarya yasak değil miydi?

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ SERMAYE HUKUKUNUN OYUNCAĞI DEĞİLDİR!

İŞİNİZE NASIL GELİYORSA ÖYLE YORUMLADIĞINIZ STATÜMÜZ DE SINIFIMIZ BELLİDİR!

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DAYANIŞMASI

BU DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kale Pratt&Whitney işçileri patron zorbalığını anlattı

İzmir Serbest Bölge’de faaliyet yürüten, F-35 uçak motoru parçalarının üretildiği Kale Pratt&Whitney Uçak Motor Sanayi …

Yorum yazın

avatar
  Kaydol  
Bildir